دباغی دخترانه ولما قسمت جدید

نمایش ها: 4079
ماشین دختر خراب شد ؛ یک مرد در حال عبور ارائه شده برای کمک به. اگر چه او یک مکانیک خودرو نیست, او می دانست که بسیاری در مورد اتومبیل, بنابراین پس از یک بازرسی کمی, گسل کشف شد و حل. دستگاه به طور معجزه آسایی راه اندازی مجدد. نوع و سپاسگزار دختر بلافاصله متوجه شدم که این امر می تواند خوب برای تشکر از یک رهگذر برای نجات یک زن و ولما قسمت جدید شوهر از صد دلار برای یک کامیون یدک کش و خودرو خدمات.